سرور مجازی

سرور مجازی آلمان
 • رم 6GB
 • پهنای باند نامحدود
 • پردازنده 4GHz ( 2Cores )
 • فضای هارد 80GB (NVMe)
سرور مجازی آلمان

پس از اتمام ظرفیت سرور آلمان از سایر کشورها ارائه می شود.

 • رم 4GB
 • نامحدود پهنای باند
 • پردازنده 4GHz ( 2Cores )
 • فضای هارد 60 (SSD)
سرور مجازی آلمان

پس از اتمام ظرفیت سرور آلمان از سایر کشورها ارائه می شود.

 • رم 3GB
 • پهنای باند 1500 گیگ
 • پردازنده 4GHz ( 2Cores )
 • فضای هارد 40GB (SSD)
سرور مجازی آلمان

پس از اتمام ظرفیت سرور آلمان از سایر کشورها ارائه می شود.

 • رم 2GB
 • نامحدود پهنای باند
 • پردازنده 4GHz ( 2Cores تا)
 • فضای هارد 30GB (SSD)